"ถ้าทางการหรือใครก็ตาม ร้องขอให้เราช่วยเหลือ
ในงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และส่วนรวม
ขอให้ลูก ขอให้หลาน ช่วยงานนั้นอย่างเต็มกำลัง
ความสามารถทุกครั้งไป"

สิงห์อาสามิได้เป็นเพียงกลุ่มอาสาสมัคร

ที่ทำงานจิตอาสาเท่านั้น

แต่ยังเป็นเจตนารมณ์สำคัญของ

พระยาภิรมย์ภักดี

ผู้บริหารบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด รุ่นแรก

ซึ่งถ่ายทอดและสานต่อมาจนถึงปัจจุบัน

"ถ้าทางการหรือใครก็ตาม ร้องขอให้เราช่วยเหลือ
ในงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และส่วนรวม
ขอให้ลูก ขอให้หลาน ช่วยงานนั้นอย่างเต็มกำลัง
ความสามารถทุกครั้งไป"

สิงห์อาสามิได้เป็นเพียงกลุ่มอาสาสมัคร

ที่ทำงานจิตอาสาเท่านั้น

แต่ยังเป็นเจตนารมณ์สำคัญของ

พระยาภิรมย์ภักดี

ผู้บริหารบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด รุ่นแรก

ซึ่งถ่ายทอดและสานต่อมาจนถึงปัจจุบัน

พระยาภิรมย์ภักดี (นามเดิม บุญรอด เศรษฐบุตร)
บริการจัดการเรือเมล์ฟรี ให้แก่ชนชาวสยาม ได้เดินทาง
ไปถวายบังคมพระบรมศพ พระพุทธเจ้าหลวง
รัชกาลที่ 5

จุดเริ่มต้น

ตุลาคม 2453

พระยาภิรมย์ภักดี จัดโครงการ
นักดับเพลิงอาสาสมัคร นำเรือเมล์ส่วนตัว
ที่ติดเครื่องสูบน้ำโดยเฉพาะ ออกช่วยเหลือดับเพลิง
ที่ไหม้บ้านเรือนตามสองฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยา

จิตอาสารุ่นแรก

พ.ศ. 2453 - 2458

มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี มอบเงินสนับสนุน
สภากาชาดไทยจนถึงปัจจุบัน

สนับสนุนสภากาชาดไทย

พ.ศ. 2468

มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์
แด่ พระยาภิรมย์ภักดี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสังคม
ในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา สุขภาพ
และคุณภาพชีวิต

มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี

พ.ศ. 2518

เดินทางเพื่อให้การรักษา
ช่วยเหลือด้านการแพทย์ในจังหวัดเชียงราย
โดยมี นายแพทย์อนันต์ สุวัฒนวิโรจน์
เป็นคุณหมอคนแรกที่เข้าร่วมกับ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี
และยังคงมุ่งมั่นเดินทางไปช่วยเหลือชาวบ้าน
พร้อมกับคณะแพทย์อาสารุ่นใหม่
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

แพทย์อาสาคณะแรก
จากมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี

พ.ศ. 2530

จุดเริ่มต้น

ตุลาคม 2453

พระยาภิรมย์ภักดี
(นามเดิม บุญรอด เศรษฐบุตร)
บริการจัดการเรือเมล์ฟรี
ให้แก่ชนชาวสยาม ได้เดินทาง
ไปถวายบังคมพระบรมศพ
พระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5

จิตอาสารุ่นแรก

พ.ศ. 2453 - 2458

พระยาภิรมย์ภักดี จัดโครงการ
นักดับเพลิงอาสาสมัคร
นำเรือเมล์ส่วนตัว
ที่ติดเครื่องสูบน้ำโดยเฉพาะ
ออกช่วยเหลือดับเพลิง
ที่ไหม้บ้านเรือนตามสองฝั่ง
แม่น้ำเจ้าพระยา

สนับสนุนสภากาชาดไทย

พ.ศ. 2468

มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี
มอบเงินสนับสนุน
สภากาชาดไทยจนถึงปัจจุบัน

มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี

พ.ศ. 2518

มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี
ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์
แด่ พระยาภิรมย์ภักดี
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสังคม
ในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา
สุขภาพ และคุณภาพชีวิต

แพทย์อาสาคณะแรก
จากมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี

พ.ศ. 2530

เดินทางเพื่อให้การรักษา
ช่วยเหลือด้านการแพทย์
ในจังหวัดเชียงราย โดยมี
นายแพทย์อนันต์ สุวัฒนวิโรจน์
เป็นคุณหมอคนแรกที่เข้าร่วม
กับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ของมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี
และยังคงมุ่งมั่นเดินทาง
ไปช่วยเหลือชาวบ้าน พร้อมกับ
คณะแพทย์อาสารุ่นใหม่
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

จุดเริ่มต้นสิงห์อาสา

พ.ศ. 2554

ไปเอารอยยิ้ม
ของเขากลับมา

คุณสันติ ภิรมย์ภักดี

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

คำสั่งการจากแม่ทัพสิงห์อาสา
มอบภารกิจสำคัญให้ทีมสิงห์อาสาทุกคน
ออกไปช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัย ให้มากที่สุด
เท่าที่ทุกคนจะทำได้ไม่ต้องห่วงยอดขาย
ไม่ต้องคิดถึงมูลค่าการช่วยเหลือ
สิ่งที่สำคัญที่สุด ที่พวกเราจะนำกลับมา
คือ “รอยยิ้ม”ของพี่น้องผู้ประสบภัย

เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
ในรอบ 70 ปี คุณสันติ ภิรมย์ภักดี
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ในขณะนั้น
ร่วมกับ ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทในเครือ
ผู้แทนจำหน่าย และมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี
เพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในนาม "สิงห์อาสา"
ในหลายพื้นที่ เพื่อสานต่อปณิธานของ
พระยาภิรมย์ภักดี ด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มกำลัง
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทำให้สิงห์อาสา
เป็นที่รู้จักเป็นวงกว้าง

จุดเริ่มต้นสิงห์อาสา

พ.ศ. 2554

ไปเอารอยยิ้มของเขากลับมา

คุณสันติ ภิรมย์ภักดี

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

คำสั่งการจากแม่ทัพสิงห์อาสา
มอบภารกิจสำคัญให้
ทีมสิงห์อาสาทุกคน
ออกไปช่วยเหลือชาวบ้าน
ผู้ประสบภัย ให้มากที่สุด
เท่าที่ทุกคนจะทำได้
ไม่ต้องห่วงยอดขาย ไม่ต้อง
คิดถึงมูลค่าการช่วยเหลือ
สิ่งที่สำคัญที่สุด ที่พวกเรา
จะนำกลับมา คือ “รอยยิ้ม”
ของพี่น้องผู้ประสบภัย

เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
ในรอบ 70 ปี คุณสันติ ภิรมย์ภักดี
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ในขณะนั้น
ร่วมกับ ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทในเครือ
ผู้แทนจำหน่าย และมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี
เพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในนาม "สิงห์อาสา"
ในหลายพื้นที่ เพื่อสานต่อปณิธานของ
พระยาภิรมย์ภักดี ด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มกำลัง
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทำให้สิงห์อาสา
เป็นที่รู้จักเป็นวงกว้าง

สิงห์อาสาไม่เป็นเพียงการรวมตัวกัน ของพนักงานบุญรอดฯเท่านั้น
เรายังมีเครือข่ายที่เป็นกำลังสำคัญ

เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา

ปัจจุบันเครือข่ายสิงห์อาสาในประเทศมีสมาชิกจากนิสิต
นักศึกษา ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ราชมงคล
และอาชีวศึกษากว่า 190 แห่ง ทั่วประเทศ

เครือข่ายสิงห์อาสานานาชาติ (World Citizen)

นอกเหนือจากเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาในประเทศไทย
ยังมีเครือข่ายชาวต่างชาติ รวมถึงนักศึกษาต่างชาติ
ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 15 แห่งในประเทศ และขยายไปยัง
มหาวิทยาลัย พันธมิตรที่ลงนามความร่วมมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก

หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ไม่ว่าจะเป็นกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมอุทยานแห่งชาติฯ หน่วยกู้ภัย และมูลนิธิต่างๆ รวมไปถึง
กลุ่มปราชญ์ชาวบ้านทั่วประเทศ

เราจะเป็นเครือข่ายอาสาสมัครที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย

สิงห์อาสาไม่เป็นเพียงการรวมตัวกัน
ของพนักงานบุญรอดฯเท่านั้น
เรายังมีเครือข่ายที่เป็นกำลังสำคัญ

เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา

ปัจจุบันเครือข่ายสิงห์อาสาในประเทศ
มีสมาชิกจากนิสิต นักศึกษา ครอบคลุมทั้ง
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ราชมงคล
และอาชีวศึกษากว่า 190 แห่ง ทั่วประเทศ

เครือข่ายสิงห์อาสานานาชาติ
(World Citizen)

นอกเหนือจากเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา
ในประเทศไทยยังมีเครือข่ายชาวต่างชาติ
รวมถึงนักศึกษาต่างชาติ ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ
15 แห่งในประเทศ และขยายไปยังมหาวิทยาลัย
พันธมิตรที่ลงนามความร่วมมากกว่า
30 ประเทศทั่วโลก

หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนไม่ว่าจะเป็นกองทัพบก กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมอุทยานแห่งชาติฯ หน่วยกู้ภัย
และมูลนิธิต่างๆ รวมไปถึง
กลุ่มปราชญ์ชาวบ้านทั่วประเทศ

เราจะเป็นเครือข่ายอาสาสมัครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

สิงห์อาสาส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19

สิงห์อาสาส่งกำลังใจ
สู้ภัยโควิด-19

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด บริจาคเงิน 50 ล้านบาท ให้โรงพยาบาล
ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ สู้ COVID-19 และดูแลผู้ป่วย
นอกจากนี้ทางบริษัทได้สนับสนุน อาหารและน้ำดื่มสิงห์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ
ทั้งในส่วนของการดูแลผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์มาโดยตลอด

ประกาศช่วยเหลือประชาชน ผ่านโครงการเร่งด่วน
“จ้างงาน-สร้างอาชีพ”
ผ่านโครงการ "สิงห์อาสา" ทั่วประเทศ

โครงการจ้างงานสร้ายรายได้

สิงห์อาสาจ้างงานประชาชนในพื้นที่เป็นอาสาสมัคร
ดูแลท้องถิ่นตนเอง โดยได้รับเบี้ยเลี้ยงทันทีจาก
การทำงานหรือฝึกอบรม เช่น โครงการสิงห์อาสาสู้ไฟป่า
ในภาคเหนือ, โครงการสิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง ในภาคอีสาน
และโครงการสิงห์อาสาสู้น้ำท่วมในภาคกลาง
โดยได้เริ่มโครงการตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ผ่านการร่วมเป็นอาสาสมัครดูแลท้องถิ่นตนเอง
ในพื้นที่ 37 จังหวัดทั่วประเทศ

โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ

มี 3 กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะวิชาชีพ
ทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม, กลุ่มทักษะวิชาชีพ
ทางด้าน Home service and office skills
และกลุ่มทักษะทางด้านวิสาหกิจชุมชน เป็นหนึ่งใน
โครงการที่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ได้ใช้ศักยภาพของบริษัทในเครือทั้งหมด ร่วมกับ
เครือข่ายของสิงห์อาสาทุกภูมิภาคทั่วประเทศ อาทิ
มหาวิทยาลัย, สถาบันอาชีวศึกษา,
ศูนย์ภูมิปัญญาชาวบ้าน
นำองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการสร้างอาชีพ
เปิดคอร์สอบรมฟรีให้กับผู้ที่สนใจ

รวมมูลค่าการช่วยเหลือ
กว่า 200 ล้านบาท

สิงห์อาสาลงพื้นที่ทำภารกิจอย่างต่อเนื่องด้วยความตั้งใจที่อยากส่งมอบสิ่งดีๆให้สังคม
ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อุทกภัย เราพร้อมลุย

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
บริจาคเงิน 50 ล้านบาท ให้โรงพยาบาล
ช่วยบุคลากรทางการแพทย์
สู้ COVID-19 และดูแลผู้ป่วย
นอกจากนี้ทางบริษัทได้สนับสนุน
อาหารและน้ำดื่มสิงห์
ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ
ทั้งในส่วนของการดูแลผู้ป่วย
และบุคลากรทางการแพทย์
มาโดยตลอด

ประกาศช่วยเหลือประชาชน
ผ่านโครงการเร่งด่วน

“จ้างงาน-สร้างอาชีพ”
ผ่านโครงการ "สิงห์อาสา" ทั่วประเทศ

โครงการจ้างงานสร้ายรายได้

สิงห์อาสาจ้างงานประชาชนในพื้นที่เป็นอาสาสมัคร
ดูแลท้องถิ่นตนเอง โดยได้รับเบี้ยเลี้ยงทันทีจาก
การทำงานหรือฝึกอบรม เช่น โครงการสิงห์อาสา
สู้ไฟป่า ในภาคเหนือ, โครงการสิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง
ในภาคอีสาน และโครงการสิงห์อาสาสู้น้ำท่วม
ในภาคกลาง โดยได้เริ่มโครงการตั้งแต่เดือน
พฤษภาคมที่ผ่านมา ผ่านการร่วมเป็นอาสาสมัคร
ดูแลท้องถิ่นตนเอง ในพื้นที่ 37 จังหวัดทั่วประเทศ

โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ

มี 3 กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะวิชาชีพ
ทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม, กลุ่มทักษะวิชาชีพ
ทางด้าน Home service and office skills
และกลุ่มทักษะทางด้านวิสาหกิจชุมชน เป็นหนึ่งใน
โครงการที่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ได้ใช้ศักยภาพของบริษัทในเครือทั้งหมด ร่วมกับ
เครือข่ายของสิงห์อาสาทุกภูมิภาคทั่วประเทศ อาทิ
มหาวิทยาลัย, สถาบันอาชีวศึกษา,
ศูนย์ภูมิปัญญาชาวบ้าน
นำองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการสร้างอาชีพ
เปิดคอร์สอบรมฟรีให้กับผู้ที่สนใจ

รวมมูลค่าการช่วยเหลือ
กว่า 200 ล้านบาท

สิงห์อาสาร่วมกับ
เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี
และ ชาวบ้านจิตอาสา ณ ถ้ำหลวง จ.เชียงราย

จากกรณีมีเด็กนักฟุตบอลและโค้ชผู้ฝึกสอนรวม 13 คน
หายเข้าไปใน ถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จ. เชียงราย
ทุกภาคส่วนได้ระดมเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
สิงห์อาสา และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาได้นำน้ำดื่มสิงห์
และอาหาร ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจ
อย่างต่อเนื่องจนสำเร็จภารกิจ นอกจากนี้สิงห์อาสาจับมือกับ
ปราชญ์ชาวบ้านเชียงราย และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา
ที่เรียนด้านการเกษตร จัดทำโครงการ “ต้นกล้านารับน้ำ”
โดยการลงพื้นที่เพื่อนำต้นกล้าข้าวและเมล็ดพันธุ์
ไปดำนาร่วมกับชาวบ้าน ทดแทนต้นกล้าเดิมที่เสียหาย
เพื่อตอบแทนน้ำใจของพี่น้องชาวนาบ้านหนองอ้อ
ผู้เสียสละยอมรับน้ำที่ถูกสูบออกมาจากถ้ำหลวง
ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถ
ดำเนินการช่วยเหลือทีมฟุตบอลเยาวชนหมูป่าอะคาเดมี
และโค้ชได้อย่างราบรื่น

แผ่นดินไหวเชียงรายกับความช่วยเหลือ
จากสิงห์อาสา

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เชียงรายนับว่าเป็นภัยพิบัติ
ที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทย สร้างความเสียหาย
ทั้งชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนในพื้นที่มากมาย
รวมถึงวัด โรงเรียน และสถานที่ราชการ หลังจาก
เกิดแผ่นดินไหว สิงห์อาสา และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา
ได้เข้าไปในพื้นที่เพื่อที่จะส่งความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องน้ำประปาเพื่อชีวิต

สิงห์อาสา และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา
กว่า 20 สถาบัน ร่วมกันสร้างระบบประปาภูเขา
เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่หมู่บ้านคลิตี้ล่าง จ.กาญจนบุรี
ทำให้ชาวบ้านมีน้ำประปาใช้เป็นครั้งแรกในรอบ 19 ปี
และไม่ต้องทนใช้น้ำจากแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนสารพิษ อีกต่อไป

ฟื้นฟูสะพาน “ฮาแหล่จะ”
คืนชีวิตให้ชาวบ้านสองฝั่งแม่น้ำกก

“สะพานฮาแหล่จะ” สะพานแขวนแห่งเดียวในจังหวัดเชียงราย
ที่ชาวบ้านในชุมชนสองฝั่งใช้ในการข้ามแม่น้ำกก
เป็นเส้นทางสัญจรของคนหลายพันคน แต่สะพานแขวนแห่งนี้
กำลังชำรุดผุพัง และอาจเป็นอันตรายต่อชาวบ้านที่สัญจร
บนสะพานนี้ สิงห์อาสา และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา
จึงได้รวมตัวกันเดินทางไปบูรณะซ่อมแซมให้ฮาแหล่จะ
กลับมามีสภาพสมบูรณ์ดังเดิม

33 ปี หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ภารกิจสำคัญที่ดำเนินการ
อย่างต่อเนื่องกว่า 33 ปี ในช่วงฤดูหนาว ชาวบ้าน และเด็กๆ
ที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล จะได้รับผลกระทบจากความหนาวเย็น
ของอากาศ ด้วยความห่วงใย ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
สิงห์อาสา เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา และหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี จึงเข้าไปช่วย
ตรวจสุขภาพ และสร้างสุขภาวะอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์.
แก่ชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัย เด็ก รวมถึงผู้พิการ
เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะได้รับการเข้าถึง รู้จักวิธีการดูแล
สุขภาพในหน้าหนาวอย่างถูกต้อง และได้รับการรักษา
อย่างถูกวิธี เพื่อที่จะได้ผ่านหน้าหนาวไปแบบร่างกาย
แข็งแรงกันทุกคน

โครงการ “ข้าวชาวนา ช่วยชาวใต้”

จากเหตุการณ์น้ำท่วมติดต่อกันหลายวันที่ภาคใต้
ทำให้ชาวบ้านในเขตพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยขาดแคลน
น้ำสะอาด และอาหาร สิงห์อาสา เครือข่ายนักศึกษา
สิงห์อาสา มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และทีมฟุตบอล
สิงห์ ออลสตาร์ ได้ลงพื้นที่เพื่อนำน้ำดื่มสิงห์
และข้าวสารไปมอบให้แก่พี่น้องชาวภาคใต้ที่เดือดร้อน
จากอุทกภัย และนอกจากนี้ คุณต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี
ยังขอรับซื้อข้าวจากชาวนาภาคกลาง
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนำไปมอบให้แก่
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทางภาคใต้ ในชื่อโครงการ
“ข้าวชาวนา ช่วยชาวใต้”

พลังนักศึกษาพลิกฟื้นแผ่นดินอีสาน

สิงห์อาสา จับมือกับเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา
16 สถาบัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู้วิกฤติภัยแล้ง
ครั้งใหญ่ใน 20 ปี โดยออกบริการแจกจ่ายน้ำดื่ม
ให้กับชุมชนที่ขาดแคลนจำนวน 1 ล้านลิตร รวมทั้งโครงการ
ธนาคารน้ำสิงห์ ที่ติดตั้งแท็งก์น้ำขนาด 2,000 ลิตร
ในโรงเรียนหรือแหล่งชุมชนที่ขาดแคลนน้ำดื่ม โดยจะมี
รถขนส่งน้ำของสิงห์อาสานำน้ำไปเติมให้ตลอดเวลา
เพื่อให้มั่นใจว่าชาวบ้านจะมีน้ำดื่มน้ำกินตลอด
ในช่วงที่ขาดแคลน

สิงห์อาสามอบไออุ่นคลายหนาว

ในช่วงฤดูหนาวของทุกๆปี หลายพื้นที่ในภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่สภาพอากาศที่หนาวจัด
โดยเฉพาะพื้นที่ราบสูงห่างไกล ที่ประชาชนหลายครอบครัว
ยังคงประสบปัญหาขาดเเคลนเครื่องนุ่งห่ม สิงห์อาสา
และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา จึงลงพื้นที่
พร้อมเสื้อกันหนาวกว่าหลายหมื่นตัว เข้าไปมอบความอบอุ่น
ต้านภัยหนาวให้ชาวบ้าน พวกเขาจะได้ไม่ต้องทนใช้ชีวิต
ท่ามกลางความหนาวเย็นอย่างยากลำบาก

ส่งต่อความอบอุ่นประเทศเพื่อนบ้าน

นอกจากประเทศไทยแล้ว ความหนาวยังคงเป็นอุปสรรค
สำหรับพี่น้องหลายคนตามพื้นที่ต่างๆ สิงห์อาสาจึงได้
ร่วมมือร่วมใจกับ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา
นำเสื้อกันหนาวกว่าหลายพันตัว เดินทางข้ามประเทศ
ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประเทศต่างๆ ได้แก่ จีน ลาว
เมียนมาร์ เวียดนาม และกัมพูชา

“สิงห์อาสา” ลุยน้ำท่วม ช่วยคลายทุกข์ชาวบ้าน

ในหลายๆครั้งที่ประเทศไทยเกิดภัยพิบัติอุทกภัย
จากฝนตกต่อเนื่อง อิทธิพลของมรสุมหรือน้ำป่า ไหลหลาก
ส่งผลให้ชาวบ้านเดือดร้อนจำนวนมาก ภารกิจหลัก
ของสิงห์อาสาคือการลงพื้นที่ช่วยเหลือฟื้นฟูแก่ผู้ประสบภัย
ร่วมกับเครือข่ายนักศึกษา สิงห์อาสาอย่างเต็มกำลัง
นอกจากการลงพื้นที่ ช่วยเหลือในช่วงน้ำท่วมแล้ว
อีกภารกิจที่สิงห์อาสา ให้ความสำคัญไม่แพ้กันก็คือ
ภารกิจฟื้นฟู และทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลด
นี่เป็นอีกหนึ่ง ภารกิจหลักที่สิงห์อาสา และน้องๆ
เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา ร่วมแรงร่วมใจทำภารกิจ
อย่างเต็มที่ เพื่อนำรอยยิ้มของทุกคนกลับคืนมาอีกครั้ง

“สิงห์อาสา” สู้ไฟป่า เร่งจ้างงาน
ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ

โครงการ “สิงห์อาสาสู้ไฟป่า” เป็นการอบรม
ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องไฟป่า การป้องกันไฟป่า
การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดับไฟป่า การฝึกปฏิบัติ
การดับไฟป่า แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่า
เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชน เกิดความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง
ในการจัดการปัญหาไฟป่า ทำให้สามารถ ที่จะดูแลพื้นที่ หมู่บ้าน
ชุมชนของตนเองได้ หากเกิดไฟป่าขึ้น และสามารถ
ทำแนวป้องกันไฟป่า ได้อย่างถูกวิธี

สิงห์อาสาลงพื้นที่ทำภารกิจอย่างต่อเนื่อง
ด้วยความตั้งใจที่อยากส่งมอบสิ่งดีๆให้สังคม
ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อุทกภัย เราพร้อมลุย

“สิงห์อาสาร่วมกับเครือข่ายนักศึกษา
สิงห์อาสา”

ปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี
และ ชาวบ้านจิตอาสา ณ ถ้ำหลวง
จ.เชียงราย

จากกรณีมีเด็กนักฟุตบอลและโค้ชผู้ฝึกสอน
รวม 13 คน หายเข้าไปใน ถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน
จ. เชียงราย ทุกภาคส่วนได้ระดมเข้าช่วยเหลือ
อย่างเต็มกำลัง สิงห์อาสาและเครือข่ายนักศึกษา
สิงห์อาสาได้นำน้ำดื่มสิงห์และอาหาร ไปมอบให้กับ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง
จนสำเร็จภารกิจ นอกจากนี้สิงห์อาสาจับมือกับ
ปราชญ์ชาวบ้านเชียงรายและเครือข่ายนักศึกษา
สิงห์อาสาที่เรียนด้านการเกษตร จัดทำโครงการ
“ต้นกล้านารับน้ำ” โดยการลงพื้นที่เพื่อนำต้นกล้าข้าว
และเมล็ดพันธุ์ ไปดำนาร่วมกับชาวบ้าน ทดแทน
ต้นกล้าเดิมที่เสียหาย เพื่อตอบแทนน้ำใจของพี่น้อง
ชาวนาบ้านหนองอ้อ ผู้เสียสละยอมรับน้ำที่ถูกสูบ
ออกมาจากถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถ ดำเนินการช่วยเหลือ
ทีมฟุตบอลเยาวชนหมูป่าอะคาเดมีและโค้ช
ได้อย่างราบรื่น

แผ่นดินไหวเชียงรายกับความช่วยเหลือ
จากสิงห์อาสา

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เชียงรายนับว่าเป็นภัยพิบัติ
ที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทย
สร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน
ในพื้นที่มากมาย รวมถึงวัด โรงเรียน และสถานที่
ราชการ หลังจากเกิดแผ่นดินไหว สิงห์อาสา
และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาได้เข้าไปในพื้นที่
เพื่อที่จะส่งความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

น้ำประปาเพื่อชีวิต

สิงห์อาสา และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา
กว่า 20 สถาบัน ร่วมกันสร้างระบบประปาภูเขา
เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่หมู่บ้านคลิตี้ล่าง จ.กาญจนบุรี
ทำให้ชาวบ้านมีน้ำประปาใช้เป็นครั้งแรกในรอบ 19 ปี
และไม่ต้องทนใช้น้ำจากแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนสารพิษ
อีกต่อไป

ฟื้นฟูสะพาน “ฮาแหล่จะ” คืนชีวิตให้
ชาวบ้านสองฝั่งแม่น้ำกก

“สะพานฮาแหล่จะ” สะพานแขวนแห่งเดียว
ในจังหวัดเชียงรายที่ชาวบ้านในชุมชนสองฝั่ง
ใช้ในการข้ามแม่น้ำกก เป็นเส้นทางสัญจรของคน
หลายพันคน แต่สะพานแขวนแห่งนี้กำลังชำรุดผุพัง
และอาจเป็นอันตรายต่อชาวบ้านที่สัญจรบนสะพานนี้
สิงห์อาสา และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา จึงได้
รวมตัวกันเดินทางไปบูรณะซ่อมแซมให้ฮาแหล่จะ
กลับมามีสภาพสมบูรณ์ดังเดิม

33 ปี หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ภารกิจสำคัญที่ดำเนินการ
อย่างต่อเนื่องกว่า 33 ปี ในช่วงฤดูหนาว ชาวบ้าน
และเด็กๆ ที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล จะได้รับผลกระทบ
จากความหนาวเย็นของอากาศ ด้วยความห่วงใย
ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน สิงห์อาสา เครือข่าย
นักศึกษาสิงห์อาสา และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โดย
มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี จึงเข้าไปช่วยตรวจสุขภาพ
และสร้างสุขภาวะอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์แก่
ชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัย เด็ก รวมถึง
ผู้พิการ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะได้รับการเข้าถึง
รู้จักวิธีการดูแลสุขภาพในหน้าหนาวอย่างถูกต้อง
และได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี เพื่อที่จะได้
ผ่านหน้าหนาวไปแบบร่างกายแข็งแรงกันทุกคน

โครงการ “ข้าวชาวนา ช่วยชาวใต้”

จากเหตุการณ์น้ำท่วมติดต่อกันหลายวันที่ภาคใต้
ทำให้ชาวบ้านในเขตพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยขาดแคลน
น้ำสะอาด และอาหาร สิงห์อาสา เครือข่ายนักศึกษา
สิงห์อาสา มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และทีมฟุตบอล
สิงห์ ออลสตาร์ ได้ลงพื้นที่เพื่อนำน้ำดื่มสิงห์
และข้าวสารไปมอบให้แก่พี่น้องชาวภาคใต้ที่เดือดร้อน
จากอุทกภัย และนอกจากนี้ คุณต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี
ยังขอรับซื้อข้าวจากชาวนาภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนำไปมอบให้แก่
ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้ ในชื่อโครงการ
“ข้าวชาวนา ช่วยชาวใต้”

พลังนักศึกษาพลิกฟื้นแผ่นดินอีสาน

สิงห์อาสา จับมือกับเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา
16 สถาบัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู้วิกฤติภัยแล้ง
ครั้งใหญ่ใน 20 ปี โดยออกบริการแจกจ่ายน้ำดื่ม
ให้กับชุมชนที่ขาดแคลนจำนวน 1 ล้านลิตร รวมทั้ง
โครงการธนาคารน้ำสิงห์ ที่ติดตั้งแท็งก์น้ำขนาด
2,000 ลิตร ในโรงเรียนหรือแหล่งชุมชน
ที่ขาดแคลนน้ำดื่ม โดยจะมีรถขนส่งน้ำของสิงห์อาสา
นำน้ำไปเติมให้ตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าชาวบ้าน
จะมีน้ำดื่มน้ำกินตลอดในช่วงที่ขาดแคลน

สิงห์อาสามอบไออุ่นคลายหนาว

ในช่วงฤดูหนาวของทุกๆปี หลายพื้นที่ในภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่สภาพอากาศ
ที่หนาวจัด โดยเฉพาะพื้นที่ราบสูงห่างไกล
ที่ประชาชนหลายครอบครัวยังคงประสบปัญหา
ขาดเเคลนเครื่องนุ่งห่ม สิงห์อาสา และเครือข่าย
นักศึกษาสิงห์อาสา จึงลงพื้นพร้อมเสื้อกันหนาวกว่า
หลายหมื่นตัว เข้าไปมอบความอบอุ่นต้านภัยหนาว
ให้ชาวบ้าน พวกเขาจะด้ไม่ต้องทนใช้ชีวิตท่ามกลาง
ความหนาวเย็นอย่างยากลำบาก

ส่งต่อความอบอุ่นประเทศเพื่อนบ้าน

นอกจากประเทศไทยแล้ว ความหนาวยังคงเป็น
อุปสรรคสำหรับพี่น้องหลายคนตามพื้นที่ต่างๆ
สิงห์อาสาจึงได้ร่วมมือร่วมใจกับ เครือข่ายนักศึกษา
สิงห์อาสา นำเสื้อกันหนาวกว่าหลายพันตัว
เดินทางข้ามประเทศไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
ประเทศต่างๆ ได้แก่ จีน ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม
และกัมพูชา

“สิงห์อาสา” ลุยน้ำท่วม
ช่วยคลายทุกข์ชาวบ้าน

ในหลายๆครั้งที่ประเทศไทยเกิดภัยพิบัติอุทกภัย
จากฝนตกต่อเนื่อง อิทธิพลของมรสุมหรือน้ำป่า
ไหลหลาก ส่งผลให้ชาวบ้านเดือดร้อนจำนวนมาก
ภารกิจหลักของสิงห์อาสาคือการลงพื้นที่ช่วยเหลือ
ฟื้นฟูแก่ผู้ประสบภัยร่วมกับเครือข่ายนักศึกษา
สิงห์อาสาอย่างเต็มกำลัง นอกจากการลงพื้นที่
ช่วยเหลือในช่วงน้ำท่วมแล้ว อีกภารกิจที่สิงห์อาสา
ให้ความสำคัญไม่แพ้กันก็คือภารกิจฟื้นฟู
และทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลด นี่เป็นอีกหนึ่ง
ภารกิจหลักที่สิงห์อาสา และน้องๆ เครือข่ายนักศึกษา
สิงห์อาสา ร่วมแรงร่วมใจทำภารกิจอย่างเต็มที่
เพื่อนำรอยยิ้มของทุกคนกลับคืนมาอีกครั้ง

“สิงห์อาสา” สู้ไฟป่า เร่งจ้างงาน
ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ

โครงการ “สิงห์อาสาสู้ไฟป่า” เป็นการอบรมให้ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องไฟป่า การป้องกันไฟป่า การใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดับไฟป่า การฝึกปฏิบัติ
การดับไฟป่า แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่า
เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชน เกิดความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องในการจัดการปัญหาไฟป่า ทำให้สามารถ
ที่จะดูแลพื้นที่ หมู่บ้าน ชุมชนของตนเองได้
หากเกิดไฟป่าขึ้น และสามารถทำแนวป้องกันไฟป่า
ได้อย่างถูกวิธี

สิงห์อาสาร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสิงห์อาสาผนึกกำลังหน่วยซีล
จัดหลักสูตรเข้มข้น “กู้ภัยทางน้ำ”

สิงห์อาสา ร่วมกับ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
กองเรือยุทธการ (SEAL) จัดอบรมหลักสูตร “กู้ภัยทางน้ำ”
ซึ่งเป็นการอบรมประจำทุกปี ให้แก่บรรดาเจ้าหน้าที่
อาสาสมัครกู้ภัย เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยทั่วประเทศ รวมถึง
เตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ และอุบัติเหตุทางน้ำ

โครงการ 100 โรงเรียนเกษตรพอเพียง

โครงการที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สร้างความ กินดี อยู่ดี ให้นักเรียนในแต่ละโรงเรียน
ด้วยเงินตั้งต้น 30,000 บาท ต่อโรงเรียน
โดยในการดำเนินกิจกรรม สิงห์อาสาได้ร่วมกับ เครือข่าย
นักศึกษาสิงห์อาสา และปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆ
เป็นทีมงานลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนในโครงการฯ เพื่อก่อสร้าง
โรงเลี้ยงไก่ไข่ ทำแปลงแปลงเกษตร สร้างโรงเพาะเห็ด
และทำบ่อเลี้ยงปลาดุก ผลผลิตที่ได้จากโครงการนี้
นักเรียนสามารถนำไปเลี้ยงชีพ เกิดการเรียนรู้
สามารถพึ่งพาตนเองได้ และพัฒนาไปสู่การนำผลผลิต
ที่เหลือไปวางจำหน่าย สร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว
โดยทางบริษัทฯได้ดำเนินการไปแล้วมากกว่า 100 โรงเรียน
ทั่วประเทศไทยรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
โครงการ 100 โรงเรียนเกษตรกรพอเพียง
ชนะเลิศรางวัล
"Asia Responsible
Entrepreneurship Awards"
จากองค์กรเอ็นเตอร์ไพรส์ เอเชีย
(Enterprise Asia)


โครงการสิงห์อาสารวมพลัง กำจัดผักตบชวา เพื่อป้องกันอุทกภัย

อีกหนึ่งโครงการที่จัดขึ้นทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง
สิงห์อาสา ร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา
หน่วยงานภาครัฐ และชาวบ้านในชุมชน ร่วมกัน
กำจัดผักตบชวา เพื่อไม่ให้เป็นวัชพืชกีดขวางทางน้ำไหล
ในคูคลอง อันเป็นต้นเหตุของปัญหาน้ำท่วมในแต่ละปี
และนอกจากนี้ ทีมสิงห์อาสา ยังได้เพิ่มมูลค่าให้กับผักตบชวา
โดยการนำไปแปรรูป สร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อนำรายได้คืน
ให้กับชุมชน

สิงห์อาสาตั้งศูนย์สนับสนุนดับไฟป่า 20 จุด
ทั่วภาคเหนือ

จากเหตุการณ์ไฟป่าในภาคเหนือ เป็นปัญหาหลัก
ที่ทำให้เกิดวิกฤตหมอกควันในระดับที่รุนแรง รวมถึงปัญหา
ฝุ่นละออง PM2.5 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต
และปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน ในหลายจังหวัด
ทางภาคเหนือ สิงห์อาสาจึงร่วมกับตัวแทนจำหน่าย
และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา จัดตั้งศูนย์สนับสนุน
เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าขึ้นกว่า 20 จุด ในหลายจังหวัด
ทางภาคเหนือ เพื่อที่จะส่งกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า ทั้งในเรื่องของ เสบียง, น้ำดื่ม,
ข้าวและอุปกรณ์ นอกจากนี้ ทีมสิงห์อาสา และเจ้าหน้าที่
กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกันทำแนวกันไฟให้มีประสิทธิภาพ
สามารถกันไฟไม่ให้ลุกลามเข้ามาในพื้นที่อีกด้วย

“สิงห์อาสาร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน”

สิงห์อาสาผนึกกำลังหน่วยซีล
จัดหลักสูตรเข้มข้น “กู้ภัยทางน้ำ”

สิงห์อาสา ร่วมกับ หน่วยบัญชาการสงคราม
พิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (SEAL) จัดอบรม
หลักสูตร“กู้ภัยทางน้ำ” ซึ่งเป็นการอบรมประจำทุกปี
ให้แก่บรรดาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย เพื่อเพิ่มทักษะ
ความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย
ทั่วประเทศ รวมถึงเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และอุบัติเหตุทางน้ำ

โครงการ 100 โรงเรียนเกษตรพอเพียง

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
โครงการ 100 โรงเรียนเกษตรกรพอเพียง
ชนะเลิศรางวัล
"Asia Responsible
Entrepreneurship Awards"
จากองค์กรเอ็นเตอร์ไพรส์ เอเชีย
(Enterprise Asia)

โครงการที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สร้างความ กินดี อยู่ดี ให้นักเรียนในแต่ละโรงเรียน
ด้วยเงินตั้งต้น 30,000 บาท ต่อโรงเรียน โดยในการดำเนินกิจกรรม สิงห์อาสาได้ร่วมกับ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา และปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆ เป็นทีมงานลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนในโครงการฯ เพื่อก่อสร้าง
โรงเลี้ยงไก่ไข่ ทำแปลงแปลงเกษตร สร้างโรงเพาะเห็ดและทำบ่อเลี้ยงปลาดุก ผลผลิตที่ได้จากโครงการนี้ นักเรียนสามารถนำไปเลี้ยงชีพ เกิดการเรียนรู้ สามารถพึ่งพาตัวเองได้ และพัฒนาไปสู่การนำผลผลิตที่เหลือไปวางจำหน่าย สร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว
โดยทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้วมากกว่า
100 โรงเรียนทั่วประเทศไทย

โครงการสิงห์อาสารวมพลัง
กำจัดผักตบชวา เพื่อป้องกันอุทกภัย

อีกหนึ่งโครงการที่จัดขึ้นทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง
สิงห์อาสาร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา
หน่วยงานภาครัฐ และชาวบ้านในชุมชน ร่วมกันกำจัด
ผักตบชวา เพื่อไม่ให้เป็นวัชพืชกีดขวางทางน้ำไหล
ในคูคลอง อันเป็นต้นเหตุของปัญหาน้ำท่วม
ในแต่ละปี และนอกจากนี้ทีมสิงห์อาสายังได้เพิ่มมูลค่า
ให้กับผักตบชวาโดยการนำไปแปรรูปสร้างผลิตภัณฑ์
ต่างๆ เพื่อนำรายได้คืนให้กับชุมชน

สิงห์อาสาตั้งศูนย์สนับสนุนดับไฟป่า
20 จุดทั่วภาคเหนือ

จากเหตุการณ์ไฟป่าในภาคเหนือ เป็นปัญหาหลัก
ที่ทำให้เกิดวิกฤตหมอกควันในระดับที่รุนแรง รวมถึง
ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ส่งผลกระทบต่อ
การดำเนินชีวิต และปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน
ในหลายจังหวัดทางภาคเหนือ สิงห์อาสาจึงร่วมกับ
ตัวแทนจำหน่าย และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา
จัดตั้งศูนย์สนับสนุนเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าขึ้นกว่า 20 จุด
ในหลายจังหวัดทางภาคเหนือ เพื่อที่จะส่งกำลัง
สนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า ทั้งใน
เรื่องของเสบียง, น้ำดื่ม, ข้าวและอุปกรณ์ นอกจากนี้
ทีมสิงห์อาสา และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ร่วมกันทำแนวกันไฟให้มีประสิทธิภาพ สามารถกันไฟ
ไม่ให้ลุกลามเข้ามาในพื้นที่อีกด้วย

สิงห์อาสาร่วมกับ
เครือข่ายสิงห์อาสานานาชาติSINGHA VOLUN-TOURING

โครงการสำหรับเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสานานาชาติ
และชาวต่างชาติ ซึ่งเปิดโอกาสให้ทำภารกิจ ช่วยเหลือสังคม
กับสิงห์อาสา และเรียนรู้วัฒนธรรมไทยไปพร้อมๆ กันอาทิ
การสอนภาษาอังกฤษ การปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
การทำสนามเด็กเล่น BBL (Brain-Based Learning)
ช่วยเหลือภัยพิบัติ ต่างๆทั้งใน และต่างประเทศ

สิงห์อาสากับภารกิจที่เกาะฮ่องกง

สิงห์อาสาพร้อมเครือข่ายสิงห์อาสานานาชาติ
AIESEC Thailand เดินทางไปที่เขตปกครองพื้นที่พิเศษ
ฮ่องกง เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนนักศึกษา
AIESEC Hong Kong มาทำกิจกรรมอาสาสมัคร
ในประเทศไทย นอกเหนือจากภารกิจดังกล่าวสิงห์อาสา
และเครือข่ายสิงห์อาสานานาชาติ ยังร่วมกับนักศึกษาฮ่องกง
จาก The Chinese University of Hong Kong
ร่วมกันลงพื้นที่ชายหาด Tolo Harbor เพื่อช่วยกัน
ทำความสะอาดชายหาดด้วย

สิงห์อาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
เขื่อนแตก ประเทศลาว

จากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยที่แขวงอัตตะปือ
ประเทศลาวแตก ส่งผลให้พี่น้องชาวลาวเดือดร้อน
เป็นอย่างมาก ทำให้ขาดแคลนน้ำ และอาหาร สิงห์อาสา
ตัวแทนจำหน่าย เครือข่ายสิงห์อาสานานาชาติ และเครือข่าย
นักศึกษาสิงห์อาสา ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อนำน้ำดื่มและข้าวสาร
ไปมอบให้พี่น้องชาวลาวผู้ประสบอุทกภัย ที่ศูนย์จิตอาสา
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย แขวงอัตตะปือ ประเทศลาว

สิงห์อาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ประเทศเมียนมาร์

ประเทศเมียนมาร์ได้ประสบกับเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่
สิงห์อาสา และเครือข่ายสิงห์อาสานานาชาติ ร่วมกันลงพื้นที่
นำน้ำดื่มจำนวน 2,000 แพ็ค ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ภารกิจส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ประเทศเม็กซิโก

สิงห์อาสาร่วมกับเครือข่ายสิงห์อาสานานาชาติ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดกิจกรรมส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัย
แผ่นดินไหว ประเทศเม็กซิโกผ่าน ทางตัวอักษร
ซึ่งทุกข้อความ ทุกแรงใจ ทุกแรงอธิษฐาน
ที่ส่งผ่านตัวอักษรนี้ เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่สำคัญ
ที่จะทำให้ผู้ประสบภัยผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายนี้ไปได้

“สิงห์อาสาร่วมกับ
เครือข่ายสิงห์อาสา
นานาชาติ”

SINGHA VOLUN-TOURING

โครงการสำหรับเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา
นานาชาติ และชาวต่างชาติ ซึ่งเปิดโอกาสให้
ทำภารกิจ ช่วยเหลือสังคมกับสิงห์อาสา และ
เรียนรู้วัฒนธรรมไทยไปพร้อมๆ กันอาทิ
การสอนภาษาอังกฤษ การปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน การทำสนามเด็กเล่น BBL
(Brain-Based Learning) ช่วยเหลือภัยพิบัติ
ต่างๆทั้งใน และต่างประเทศ

สิงห์อาสากับภารกิจที่เกาะฮ่องกง

สิงห์อาสาพร้อมเครือข่ายสิงห์อาสานานาชาติ
AIESEC Thailand เดินทางไปที่เขตปกครอง
พื้นที่พิเศษฮ่องกง เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์
และเชิญชวนนักศึกษา AIESEC Hong Kong
มาทำกิจกรรม อาสาสมัคร ในประเทศไทย
นอกเหนือจากภารกิจดังกล่าวสิงห์อาสา
และเครือข่ายสิงห์อาสานานาชาติ ยังร่วมกับ
นักศึกษาฮ่องกงจาก The Chinese
University of Hong Kong ร่วมกันลงพื้นที่
ชายหาด Tolo Harbor เพื่อช่วยกัน
ทำความสะอาดชายหาดด้วย

สิงห์อาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
เขื่อนแตก ประเทศลาว

จากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยที่
แขวงอัตตะปือ ประเทศลาวแตก ส่งผลให้พี่น้อง
ชาวลาวเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ทำให้ขาดแคลน
น้ำ และอาหาร สิงห์อาสา ตัวแทนจำหน่าย
เครือข่ายสิงห์อาสานานาชาติ และเครือข่าย
นักศึกษาสิงห์อาสา ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อนำน้ำดื่ม
และข้าวสารไปมอบให้พี่น้องชาวลาว
ผู้ประสบอุทกภัย ที่ศูนย์จิตอาสา ช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย แขวงอัตตะปือ ประเทศลาว

สิงห์อาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัย
น้ำท่วม ประเทศเมียนมาร์

ประเทศเมียนมาร์ได้ประสบกับเหตุภัยพิบัติ
น้ำท่วมใหญ่ สิงห์อาสา และเครือข่ายสิงห์อาสา
นานาชาติ ร่วมกันลงพื้นที่นำน้ำดื่มจำนวน
2,000 แพ็ค ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ภารกิจส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัย
แผ่นดินไหวประเทศเม็กซิโก

สิงห์อาสาร่วมกับเครือข่ายสิงห์อาสานานาชาติ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดกิจกรรมส่งกำลังใจ
ให้ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเม็กซิโก
ผ่านทางตัวอักษร ซึ่งทุกข้อความ ทุกแรงใจ
ทุกแรงอธิษฐานที่ส่งผ่านตัวอักษรนี้
เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่สำคัญที่จะทำให้ผู้ประสบภัย
ผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายนี้ไปได้

มากกว่า 1,000 ภารกิจ
ตลอด 10 ปี ของสิงห์อาสา

ปณิธานที่เราทุกคนต่างมุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียว
ในการช่วยเหลือสังคม คือการทำทุกวิถีทาง
เพื่อบรรเทาความทุกข์ สร้างความสุข
เพื่อนำรอยยิ้มของทุกคนกลับคืนมา

ด้วยพลังการให้ที่ไม่เคยสิ้นสุด ของครอบครัวสิงห์อาสา
พวกเราจะยังคงเดินหน้า ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม

มากกว่า 1,000 ภารกิจ ตลอด 10 ปี ของสิงห์อาสา
ปณิธานที่เราทุกคนต่างมุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียว
ในการช่วยเหลือสังคม คือการทำทุกวิถีทาง
เพื่อบรรเทาความทุกข์ สร้างความสุข
เพื่อนำรอยยิ้มของทุกคนกลับคืนมา

ด้วยพลังการให้ที่ไม่เคยสิ้นสุด
ของครอบครัวสิงห์อาสา
พวกเราจะยังคงเดินหน้า
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม