อัพเดทโครงการดีๆ ที่น้องๆ นักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสาได้เดินทางไปออกค่ายช่วยเหลือสังคมกันสักหน่อยดีกว่าครับ เมื่อวันที่ 3 – 4 ตุลาคมที่ผ่านมา สิงห์อาสาที่ได้รับความร่วมมือจากน้องๆ นักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 40 คน รวมตัวกันเพื่อเดินทางไปสร้างฝายชะลอน้ำ ในพื้นที่น้ำตกเขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากในปัจจุบัน สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวน ปริมาณน้ำที่น้ำตกเขาล้านในแต่ละปีเลยอยู่ในระดับที่ไม่คงที่ ดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่าน้ำที่คงเหลืออาจจะไม่พอใช้ในช่วงหน้าร้อน ข้อจำกัดนี้เองจึงเป็นแรงจูงใจให้พวกเขาเข้าไปพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับชุมชน นอกจากฝายที่สร้างนี้จะทำหน้าที่เป็นแหล่งเก็บน้ำให้ชาวบ้านมีน้ำไว้ในใช้ในการอุปโภคตลอดทั้งปี ฝายนี้ยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์ ตรึงหัวจิตหัวใจอาสา ให้เราเดินหน้าทำกิจกรรมดีๆ กันต่อไปเพื่อคนในครอบครัวของเรา ^^